#10659

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130

900,000 ATM
1,125,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130

Tài khoản liên quan

cung lv85 sx 5* cs ngon
Cấp độ: 85
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv90 điểm mắt4
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
kunai lv79
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
quạt lv90 gần full 14 15
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv60 vk16 điểm mắt 5
Cấp độ: 60
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv130 4 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
kunai lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ