#10656

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv99 full 14 15

450,000 ATM
562,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv99 full 14 15

Tài khoản liên quan

kunai lv64 gần full 12 sói 2*
Cấp độ: 64
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
cung lv78 vk12 mắt 2 sx cs ngon
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
tiêu lv80 vk14 mắt 3
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Cung 74 mắt 3, vk+12 tinh luyện ...
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
tiêu lv79 gần full 14
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv59 gần full 12
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ