#10647

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 full 14 15 mắt 3

650,000 ATM
812,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 full 14 15 mắt 3

Tài khoản liên quan

tiêu lv99 mắt 5 nhẫn +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv90 full 16 gần full t ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
8,000,000đ
tiêu lv65 vk12 tl6
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv110 vk16 phân thân full 1 ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
đao lv80 ful 16
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
6,500,000đ
kiếm lv90 full 14 2 món +16
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
tiêu lv90 vk16 4 món +16 full 15
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
tiêu lv130 full 16 pt kiếm lv110 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,500,000đ