#10643

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 41

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv41 vk12

150,000 ATM
187,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 41

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv41 vk12

Tài khoản liên quan

quạt max buf full máp
Cấp độ: 74
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
6m12 cả vk 4m8 . học max sách ...
Cấp độ: 68
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv110 vk14
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv73 vk14
Cấp độ: 73
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv79 gần full 14
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
đao lv59 vk14
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
320,000đ
cung lv78 vk12 mắt 2 sx cs ngon
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ