#10620

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 vk16 5 món +16

1,800,000 ATM
2,250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 vk16 5 món +16

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 gần full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv60 vk16 điểm mắt 5
Cấp độ: 60
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ
kiếm lv90 full 14 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
kiếm lv80 gần full 14
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
cung lv85 sx 5* cs ngon
Cấp độ: 85
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv70 full 16 ngọc 4v6 15v5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,000,000đ
tiêu lv90 gần full 14 2 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ