#10583

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 gần full 16

4,000,000 ATM
5,000,000 CARD

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv130 gần full 16

Tài khoản liên quan

kiếm lv92 gần full 14
Cấp độ: 92
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv90 full 16
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,000,000đ
tiêu lv130 vk16 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv103 vk bùa +16
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv102 gần full12
Cấp độ: 102
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv130 full 16 pt vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu lv90 full 16
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,500,000đ