#10561

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 110

Server: Sanzu

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 gần full 16 còn rất nhiều đồ

2,500,000 ATM
3,125,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 110

Server: Sanzu

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 gần full 16 còn rất nhiều đồ

Tài khoản liên quan

KUNAI LV79 YY TBS9 MAX SÁCH BÁNH ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv80 full 14 mắt 3 full ng ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv60 mắt 5
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
đao lv90 vk13 mcs sx 5* cs víp
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
kunai lv98 vk dày +16 pt tiêu lv9 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
tiêu lv99 vk16 3 món +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lv70 gần full 14 mắt 4 c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv110 6 món +16 gần full t ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ