#10361

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 full 16

5,000,000 ATM
6,250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 full 16

Tài khoản liên quan

tiêu lv99 vk16 3 món +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
cung lv110 pt tiêu lv92
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv90 vk16
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv79 full 14 15
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv99 gần full 15 gag tay +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv130 vk16 mắt 4
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ