Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 1625 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 90 vk 13 4m12 5m11 . vk 8x tl5 yoroi tl 5 học 5 sách . sói 4 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl 2436

  Giá: 450k card . 330k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1595 Xem ảnh - Sever Katana kunai lv 64 vk 11 1m10 full 8 . học 1 stn . sói 3 sao cs tạm ( né cx hp cm ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1592 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 80 2m12 cả vk full 89 1m10 . yoroi tl 3 siêu xe 3 sao cs ngon ( tccm gst hp mp ) ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1526 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 64 vk 11 full 10 . sói lv 1 cs tạm ftb . dư 1 set 6x +8 trong rương

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1465 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 60 5m12 cả vk 2m10 3m8 . học 1 stn sói lv 1 ftb tl 0311

  Giá: 200k card . 150k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1424 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 70 6m12 cả vk 3m11 1m10 . vk 5x tl5 yoroi tl3 học 1 stn . sói trắng lv 100 cs ngon ( gst né hp mp ) ftb tl 1333

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1398 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 88 7m12 cả vk 3m8 . vk tl5 yoroi tl 4 học max sách . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc cm gst mp ) ftb dư 50m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1383 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 61 vk 11 full 12 1m1 1m5 . học 6 stn . xe máy cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1295 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 91 vk 11 3m12 full 10 . yoroi tl 3 xe máy lv 100 cs ngon ( tc né gst kháng ) ftb 1221 dư 43m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1171 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 61 3m12 cả vk full 89 . sói cs ngon ( tccm cx kháng né ) 3 tbs tc hp tl 664

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1166 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 vk 12 2m10 full 9 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm cx kháng ) ftb tl 0410

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1031 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 83 2m12 cả vk 1m11 full 89 . học 5 stn yoroi tl2 . sói lv 64 cs tạm ( tccm gst hp cx ) ftb tl 1422

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1027 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 60 6m12 cả vk 3m9 1m10 . học 3 stn sói trắng ftb dư 8m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1019 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 59 7m12 cả vk 1m11 1m10 1m8 . vk 4x tl6 giày tl4 học 4 stn . sói trắng cs tạm ftb tl 3543 dư 41m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 926 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 80 5m12 cả vk 1m13 4m8 . yoroi tl 2 học 4 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( gst hp mp cm ) ftb tl 0220

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 894 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 121 full 14 cả vk 2m12 . set 8x cả vk . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( gst mp cm né ) ftb tl 4444 dư 100m yên max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 880 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 80 7m14 cả vk 3m12 . set 6x gt tl5 yoroi tl 3 học 8 stn . sói lv 100 cs ngon ( gst tc hp mp ) ftb tl 2332 dư 78m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 843 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 91 full 12 cả vk 1m8 . yoroi tl3 học 3 stn . sói lv 100 cs ngon ( hp tc tccm kháng ) ftb tl 1332

  Giá: 400k card . 300k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 816 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 74 full 12 cả vk 1m8 . vk 5x set 4x . gt vk bùa tl6 học 8 stn . sói lv 100 cs vip ( 2 cm tc mp ) ftb tl 1532 dư 54m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 800 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv 69 vk 12 full 8 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm mp kháng ) ftb dư 37m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên