Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2285 Xem ảnh - Sever Teesen cung lv 130 3m14 cả vk full 15 bùa 16 1m12 . vk gt giày bùa quần tl6 bội tl4 yoroi tl6 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp cx ) ftb tl 6546 dư 310m yên . phân thân tiêu lv6x sx 5 sao

  Giá: 2tr300k card . 1tr600k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2277 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 80 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl 4 . sói lv 100 cs tạm ( cx né hp mp ) ftb tl 6666

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2272 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 127 vk 13 5m14 4m12 . gt bùa giày tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2 cm hp kháng ) ftb tl 2324 max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2265 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv 75 full 10 cả vk 4m8 . học 2 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm né hp ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2248 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 70 full 12 cả vk . gt tl4 vk tl5 yoroi tl 2 học 8 stn . siêu xe 2 sao cs tạm ( hp né cx tc ) ftb

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2240 Xem ảnh - Sever Kunai cung lv 70 full 8 cả vk 4m12 . sói lv 83 cs ngon ( gst tc hp cx ) ftb

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2227 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 73 full 12 cả vk 1m10 . vk t4 yoroi tl3 học max sách . siêu xe lv 100 cs ngon ( tc cm mp cx ) ftb tl2321 dư 10m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2222 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 70 full 12 cả vk 1m14 . gt vk tl5 yoroi tl4 học max sách . sói 4 sao cs ngon ( tccm tc cx kháng ) ftb tl 1442

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2189 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 70 full 12 cả vk 2m9 . yoroi tl4 . siêu xe lv 91 cs tạm ( 2 kháng tc cm ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2162 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 66 2m8 cả vk 1m12 2m11 full 10 . học 1 stn sói lv 100 cs tạm ( gst cx né kháng ) ftb

  Giá: 120k card . 85k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2129 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 92 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl3 học 2stn 1skn . siêu xe cs tạm ftb

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2067 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 68 3m12 cả vk full 89 . học max sách . sói lv1 cs tạm ftb tl 6666 dư 10m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1999 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 103 2m15 5m14 3m12 . gt vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 2 sao cs tạm ( tccm cx tc kháng ) ftb tl 4644 đã học skill 10x

  Giá: 950k card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1981 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 88 vk 11 3m12 full 10 2m8 , yoroi tl2 học 5 stn . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1977 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 70 full 12 cả vk 2m9 . gt tl5 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( cm tc hp kháng ) ftb tl 2443 dư 14m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1917 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 92 full 12 cả vk 1m14 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc tccm gst hp ) ftb tl 3443 up yên bất tử

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1877 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 91 full14 cả vk 3m12 . vk 8x set 7x . gt tl0 yoroi tl5 . siêu xe lv 100 cs ngon ( 2cm gst hp ) ftb tl 2322 dư 14m yên

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1846 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 78 2m13 cả vk 1m14 2m12 5m8 . yoroi tl 4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói 2 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb dư 6m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1787 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 74 full 12 cả vk 1m14 . yoroi tl0 học 8 stn . siêu xe cs tạm lv1 ftb dư 20m yên

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 1755 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 71 vk 11 4m10 5m8 . yoroi tl 1 sói lv1 cs tạm ftb dư 28m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên