Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2770 Xem ảnh - Sever Teesen kiếm lv63 full 12 cả vk 3m8 . học 3 stn . sói lv100 cs ngon ( 2cm gst cx ) ftb tl1333 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2766 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv70 5m12 cả vk 5m8 . vk 5x tl5 học 8 stn 3 bánh bh . sói lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl0321 dư 13m yênđang làm nv 63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2765 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 80 5m12 cả vk 4m9 1m10 . vk tl5 yoroi tl5 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( tccm gst hp kháng ) ftb tl0341

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2759 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 114 2m15 cả vk 2m14 full 12 . gt tl6 vk tl5 yoroi tl5 học max sách 2 bánh . siêu xe 2 sao cs tạm ( cm gst tc kháng ) ftb tl4544 dư 13m yên max skill 10x

  Giá: 900k card . 650k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2758 Xem ảnh - Sever Bokken kunai lv 42 2m10 cả vk full 8 . sói lv1 cs tạm ftb tl4650

  Giá: 100k card . 70k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2757 Xem ảnh - Sever Teesen quạt lv 130 vk 14 full 15 . gt vk tl4 yoroi tl6 học max sách 10 bánh băng hoả 4 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb dư 186m yên max skill 10x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2756 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 103 full 14 cả vk 1m12 . set 9x vk tl7 gt tl6 giày tl5 bùa tl4 yoroi tl6 học max sách 5 bánh băng hoả . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst tc cx né ) ftb tl3445 dư 43m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2752 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 71 full 14 cả vk 3m12 . gt tl7 vk bùa bội nhẫn tl6 giày quần tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm tc cx ) ftb tl3544

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2751 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 103 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl4 . sói lv100 cs ngon ( né tc cm kháng ) ftb tl0220 dư 161m yên

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2749 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 50 full 12 cả vk . set 4x . vk tl8 gt giày bùa bội tl6 quần nhẫn tl5 học max sách 10 bánh băng hoả . sói 2 sao cs ngon ( hp tccm tc kháng ) ftb tl9998 dư 37m yên

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2748 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 63 2m12 cả vk full 9 . vk tl4 học 4 stn . sói lv100 cs ngon ( tc mp hp cx ) ftb tl 0521 dư 4m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2745 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 110 2m13 cả vk 2m14 full 12 . set 9x gt tl6 yoroi tl5 siêu xe lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl2433 chưa học skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm ( liên hế sđt : 0393829256 )
 • Mã Số: 2743 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 79 4m14 cả vk full 15 . vk 7x set 6x . gt vk tl7 bùa bội tl6 giày quần nhẫn tl5 dây chuyền tl3 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl4555 dư 124m yên

  Giá: 1tr500k . 1tr50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2735 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 80 vk 12 3m11 2m9 4m10 . yoroi tl2 học 3 sách . sói lv100 cs ngon ( né hp tccm gst ) ftb dư 9m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2733 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 70 5m11 cả vk 2m12 3m8 . học max sách yoroi tl0 . siêu xe lv1 cs tạm ftb

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2718 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 70 5m12 cả vk 5m8 . học 3 stn yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs ngon ( tccm cx mp tc ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2712 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 70 full 13 cả vk 2m12 1m14 . set 5x . gt vk bội tl6 bùa nhẫn tl5 giày quần dây chuyền tl4 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm tc hp kháng ) ftb tl4554 dư 19m yên đang làm nhiệm vụ 63

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2710 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv73 full 8 cả vk 4m12 . siêu xe lv44 cs tạm ftb dư 14m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2709 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv 49 3m12 cả vk full 8 . học 9 sách . sói đen cs ngon ( gst tc hp kháng ) ftb tl2522 dư 17m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2708 Xem ảnh - Sever Shuriken đao lv 70 vk 11 4m12 5m8 . học 1 stn . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc hp ) ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên