Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2807 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 77 vk 9 full 8 1m10 . có 250 dhd dư 10m yên 1bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2806 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 80 vk 12 full 8 . sói 2 sao lv100 cs ngon ( 2cm cx mp ) ftb max buff dư 7m yên 1 bhcc

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2805 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv80 5m12 cả vk 1m14 4m8 . vk tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb dư 51m yên Tộc trưởng gia tộc lv6 có ntgt1 ngân sách 2m5 xu

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2804 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 110 vk 15 full 14 1m12 . set 9x gt vk tl6 giày bùa bội nhẫn tl5 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl4545 dư 39m yên đã học skill 10x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2802 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv72 4m12 cả vk full 8 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 13m yên

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2801 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 69 full 12 cả vk 4m14 . gt vk tl6 giày bùa quần bội tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( gst kháng hp tc ) ftb tl2544

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2800 Xem ảnh - Sever Bokken cung lv 83 5m12 cả vk 5m8 . học 8 stn . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm cx gst ) ftb tl2332 đang làm nv 65

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2799 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 103 full 12 cả vk 2m14 . gt vk bùa tl5 yoroi tl5 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( mp cm tc gst ) ftb tl2222 dư 36m yên đã học skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2798 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv 98 full 12 cả vk 1m11 3m8 . vk tl3 yoroi tl5 học max sách . siêu xe 5 sao cs vip ( 2cm né hp ) ftb tl2323 dư 46m yên

  Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2797 Xem ảnh - Sever Teesen kunai lv41 2m12 car vk full 8 . học 8 stn . sói đen cs vip ( 2cm tc hp ) ftb tl2420 dư 12m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2796 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 60 4m12 cả vk full 9 . vk 5x tl4 học 7 stn . sói lv1 cs tạm ftb dư 41m yên

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2795 Xem ảnh - Sever Kunai kunai 115 vk14 f12 2m14. vk găng quần bùa bội nhẫn tl6, giày tl5, yy tl5 sx5 sao ( cst cm tccm kháng) tbs 2452 pthan kiem 6x

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )
 • Mã Số: 2794 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu 110 vk15 f14 4m12. vktl9, găngtl9, nhẫn bội bùa giày tl 6, quần 5, dây chuyền 0,yy7 max sách 150m yên 2 sx 5 sao (cx hp tccm cm) và (hp kp tccm tc) tbs full tl9 phân thân 70 7 món tinh luyện full 12 cả vk 2m14

  Giá: 3tr100k card . 2tr200k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )
 • Mã Số: 2793 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv79 full 12 cả vk 1m8 . vk tl6 giày tl5 yoroi tl4 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( né tc cm kháng ) ftb tl0335 dư 93m yên còn 580 rương hđ

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2789 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv71 3m12 cả vk 2m8 full 10 . học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( gst tc mp cx ) ftb tl0641 dư 7m yên

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2785 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv 87 vk 14 4m12 full 8 . vk tl6 yoroi tl4 . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc cm né cx ) ftb tl0233

  Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2784 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 70 full 12 cả vk 2m10 . sói lv100 cs tạm ( né tc 2 kháng ) ftb tl 5655 dư 20m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2782 Xem ảnh - Sever Kunai kunai lv 87 6m14 cả vk 4m15 . vk bội bùa tl6 gt giày nhẫn tl4 quần tl5 yoroi tl5 học 8 stn 3 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3644 . dư 1 sói 5 sao cs ngon ( tc tccm gst kháng ) dư 47m yên

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2781 Xem ảnh - Sever Bokken đao lv 68 2m11 cả vk full 10 2m12 . học 8 stn . sói lv1 cs tạm ftb tl2543

  Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2771 Xem ảnh - Sever Shuriken cung lv 91 5m12 cả vk 2m11 3m8 . sói lv1 cs ngon ( 2cm né kháng ) 2tb đang làm nv lv63

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên