Chat với tôi

Danh sách nick Ninja School Online mới nhất

Tìm
 • Mã Số: 2831 Xem ảnh - Sever Kunai đao lv 80 vk 14 full 12 . vk tl4 yoroi tl3 học max sách . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm cx hp ) ftb tl 3545 dư 7m yên

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2830 Xem ảnh - Sever Kunai quạt lv 115 full 12 cả vk 4m14 . set 9x gt vk tl6 bội tl4 yoroi tl5 học max sách . siêu xe lv100 cs tạm ( tccm hp 2 kháng ) ftb tl1433 dư 81m yên max skill 10x

  Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2829 Xem ảnh - Sever Kunai tiêu lv 60 5m8 cả vk 5m12 . gt tl2 . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm tc kháng ) ftb tl 1210

  Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2828 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 87 2m12 cả vk full 10 1m8 . yoroi tl3 học max sách . siêu xe lv13 cs tạm ftb tl1310 dư 28m yên

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2827 Xem ảnh - Sever Teesen tiêu lv39 vk 10 full 8 . học max sách 2 bánh pl . sói lv1 cs tạm ftb tl0060 dư 6m yên

  Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2825 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 130 vk 13 2m14 1m15 full 12 . set 9x học max sách 10 bánh băng hoả 5 bánh pl yoroi tl8 . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm né kháng ) ftb max skill 10x

  Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2824 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 130 4m14 cả vk full 15 . gt vk giày nhẫn tl6 bùa bội quần tl5 yoroi tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl4656 dư 1 tỷ yên ( HOT )

  Giá: 1tr600k card . 1tr100k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2823 Xem ảnh - Sever Shuriken kiếm lv76 full 12 cả vk . yoroi tl1 học 7 stn . siêu xe 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2822 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv70 5m12 cả vk 5m8 . yoroi tl3 học 4 stn 2 skn . sói 5 sao cs ngon ( tccm gst tc kháng ) ftb tl2432 dư 58m yên

  Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2821 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 70 vk13 2m12 full 10 1m8 . gt vk tl6 học max sách . siêu xe lv54 cs ngon ( tccm hp mp cx ) ftb tl 0410 dư 5m yên đang làm nv 63

  Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2820 Xem ảnh - Sever Shuriken kunai lv42 2m12 cả vk full 8 . vk tl3 học 3 stn . sói lv1 cs tạm ftb

  Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2819 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 85 5m12 cả vk full 8 . học max sách yoroi tl5 . siêu xe 3 sao cs ngon ( gst tccm né mp ) ftb

  Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2818 Xem ảnh - Sever Shuriken quạt lv 105 5m14 5m15 cả vk . gt tl7 vk tl6 yoroi tl7 học 8 stn . siêu xe 5 sao cs ngon ( tc cm cx mp ) ftb tl3653 dư 16m yên chưa học skill 10x

  Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2817 Xem ảnh - Sever Katana tiêu lv 130 3m12 full 9 cả vk . gt tl3 yoroi tl6 học 8 stn 6 bánh bh 4 bánh pl . siêu xe 5 sao cs ngon ( gst tc né tccm ) ftb tl2333 dư 89m yên max skill 10x

  Giá: 700k card . 500k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2815 Xem ảnh - Sever Bokken kiếm lv 90 full 12 vk 13 . set 4x vk 7x áo quần 8x . vk tl7 gt giày bùa bội mũ nhẫn dây chuyền tl6 yoroi tl4 học 8 stn 2 bánh băng hoả . sói 5 sao cs ngon ( né tccm tc hp ) ftb tl4645 rương còn áo quần 4x +12 tl6

  Giá: 600k card . 420k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2814 Xem ảnh - Sever Bokken tiêu lv 130 vk 12 1m14 full 8 . gt vk bùa tl6 yoroi tl6 học max sách 3 bánh . siêu xe 5 sao cs huyền thoại ( 2cm gst tc ) ftb tl3664 dư 11m yên max skill 10x

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2812 Xem ảnh - Sever Shuriken tiêu lv100 full 12 cả vk . set 9x . gt tl1 vk tl4 yoroi tl3 học 1 stn 1 bánh bh . sói lv100 cs tạm ( gst tc cm kháng ) ftb tl1320 dư 22m yên

  Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2811 Xem ảnh - Sever Bokken quạt lv 130 full 12 cả vk 2m8 . yoroi tl9 học max sách 10 bánh băng hoả . sói lv100 cs ngon ( tccm né hp kháng ) ftb tl2222 phân thân tiêu 78 vk12

  Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2810 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv 76 vk 10 1m11 full 8 . 250 đhd dư 8m5 yên 1bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm
 • Mã Số: 2809 Xem ảnh - Sever Kunai kiếm lv76 3m10 cả vk full 8 . 250 dhd dư 6m yên 1 bhcc chưa sói xe

  Giá: 70k card . 50k tkcr/tcsr/atm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • ✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL VINA MOBI (Cả Seri và Mã Thẻ)
 • ✧ Thanh toán qua: TKCR - TCSR -ATM - AZPRO - TSR -MOMO SẼ ĐƯỢC GIẢM
 • ✧ Thanh toán qua: Xu 5sever : x37 lên