tiêu lv98 4m13 cả vk 2m14 1m15 3m12 . vk gt bội tl5 giày tl2 yoroi tl5 học 8 stn . siêu xe lv100 cs tạm ( tccm né hp kháng ) ftb tl2222 dư 62m yên


Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793