tiêu lv 70 full 8 . vk 5x tl6 yoroi tl 5 . học max sách 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói trắng cs tạm ftb dư 22m yên


Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793