tiêu lv 130 2m14 cả vk 1m15 2m12 full 13 . gt tl5 vk tl6 yoroi tl6 học max sách . siêu xe 3 sao cs ngon ( tc tccm hp kháng ) ftb tl 5555 dư 40m yên max skill 10x


Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793