tiêu lv 129 vk 13 4m12 5m14 . gt giày bùa tl5 yoroi tl6 học 8 stn . siêu xe lv100 cs ngon ( 2cm hp kháng ) ftb tl2324 dư 18m yên max skill 10x


Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793