tiêu lv 110 2m13 cả vk 2m14 full 12 . set 9x gt tl6 yoroi tl5 siêu xe lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl2433 chưa học skill 10x


Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm ( liên hế sđt : 0393829256 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm ( liên hế sđt : 0393829256 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793