tiêu 110 vk15 f14 4m12. vktl9, găngtl9, nhẫn bội bùa giày tl 6, quần 5, dây chuyền 0,yy7 max sách 150m yên 2 sx 5 sao (cx hp tccm cm) và (hp kp tccm tc) tbs full tl9 phân thân 70 7 món tinh luyện full 12 cả vk 2m14


Giá: 2tr700k card . 1tr850k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 2tr700k card . 1tr850k tkcr/tcsr/atm ( liên hệ sđt : 0344479101 )

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793