quạt lv 107 full 14 cả vk 2m12 . set 9x . gt tl5 vk tl6 giày tl4 yoroi tl6 học max sách 5 bánh bh . sói 5 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl6555 . rương có 1 siêu xe 5 sao cm tạm dư 25m yên đã học skill 10x


Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr100k card . 800k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793