kunai lv79 full 12 cả vk 1m8 . vk tl6 giày tl5 yoroi tl4 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( né tc cm kháng ) ftb tl0335 dư 93m yên còn 580 rương hđ


Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793