kunai lv70 3m11 cả vk 1m10 full 8 . yoroi tl1 học 2 stn . sói lv100 cs ngon ( tc hp mp kháng ) ftb


Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 170k card . 120k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793