kunai lv60 5m12 cả vk 1m14 2m10 1m11 1m8 . gt vk tl6 học 8 stn . sói 5 sao cs vip ( 2cm tc kháng ) ftb tl1554 dư 32m yên


Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793