kunai lv59 full 12 cả vk 1m10 3m9 . vk 4x tl6 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( hp tc 2 kháng ) ftb tl 4664 dư 101m yên


Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793