kunai lv 87 6m14 cả vk 4m15 . vk bội bùa tl6 gt giày nhẫn tl4 quần tl5 yoroi tl5 học 8 stn 3 bánh bh . siêu xe 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl3644 . dư 1 sói 5 sao cs ngon ( tc tccm gst kháng ) dư 47m yên


Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr200k card . 850k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793