kunai lv 71 vk 11 4m10 5m8 . yoroi tl 1 sói lv1 cs tạm ftb dư 28m yên


Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

11e56b4b85ef9e2e0.png 2a194d5ec279ba984.png 335949a5eeb6c21a0.png

Giá: 150k card . 100k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793