kunai lv 69 vk 12 full 8 . sói 5 sao cs ngon ( tc tccm mp kháng ) ftb dư 37m yên


Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

11d64e1ba40d6af91.png 22043caef8626cd4b.png 30abe67df185fad80.png

Giá: 300k card . 210k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793