kiếm lv98 vk 14 2m12 full 8 . yoroi tl2 học 8 stn . sói lv100 cs tạm ( cx né tccm gst ) 3tb dư 93m yên


Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793