kiếm lv80 5m12 cả vk 3m8 2m10 . vk tl3 gt tl2 yoroi tl2 học 4 stn . sói lv100 cs tạm ( tc hp 2 kháng ) ftb tl0311 dư 22m yên


Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793