kiếm lv59 4m12 cả vk 1m11 full 8 . vk 4x tl5 học 8 stn . sói đen cs ngon ( gst cm tc kháng ) ftb tl2433 dư 9m5 yên


Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793