kiếm lv 90 vk 14 2m12 2m10 full 9 . yoroi tl3 . siêu xe lv100 cs tạm ( cm hp mp kháng ) ftb tl0500 dư 15m yên


Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793