kiếm lv 89 full 12 cả vk 1m14 . vk tl6 yoroi tl4 học max sách . xe máy cs tạm ( gst tc 2 kháng ) 2tb dư 55m yên


Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793