kiếm lv 85 3m12 cả vk full 8 . học 8 stn yoroi tl5 đã có mắt 2 ( HOT ) . sói lv100 cs ngon ( 2cm cx kháng ) ftb tl2524 dư 113m yên


Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 450k card . 320k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793