kiếm lv 80 6m12 cả vk 4m10 . yoroi tl 4 . sói lv 100 cs tạm ( cx né hp mp ) ftb tl 6666


Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793