kiếm lv 80 5m12 cả vk 4m9 1m10 . vk tl5 yoroi tl5 học 8 stn . sói 2 sao cs tạm ( tccm gst hp kháng ) ftb tl0341


Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

1bdc2e9543c501038.png 28d40151fea26aa30.png 3a38b8e603913f6e1.png

Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793