kiếm lv 80 4m12 cả vk full 8 . học 1 stn yoroi tl 4 . sói trắng 3 sao cs ngon ( 2 cm né mp ) 3tb tl 321 dư 11m yên acc LỖI shinwa


Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 200k card . 140k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793