kiếm lv 78 full 12 cả vk . set 4x áo quần 6x . vk tl7 gt giày bùa tl6 yoroi tl4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( HOT ) . sói 2 sao cs ngon ( 2cm hp mp ) ftb tl6666 rương có áo quần 4x +12


Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793