kiếm lv 70 vk14 5m12 4m8 . gt tl2 bội tl4 yoroi tl3 học max sách . sói 3 sao cs tạm ( tccm tc 2 kháng ) ftb tl0522 dư 12m yên


Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793