kiếm lv 70 6m12 cả vk 3m11 1m10 . vk 5x tl5 yoroi tl3 học 1 stn . sói trắng lv 100 cs ngon ( gst né hp mp ) ftb tl 1333


Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793