kiếm lv 123 3m15 cả vk full 14 . set 9x . gt tl8 vk tl7 bùa bội tl6 full tl45 trừ mũ yoroi tl6 . học max sách . sói 5 sao cs ngon ( 2cm cx gst ) ftb tl6666 dư 72m yên . có lồng đèn tròn vĩnh viễn ( HOT )


Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 2tr card . 1tr400k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793