kiếm lv 121 full 14 cả vk 2m12 . set 8x cả vk . gt tl6 yoroi tl5 học max sách . sói 5 sao cs ngon ( gst mp cm né ) ftb tl 4444 dư 100m yên max skill 10x


Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

11c45bf2b84c4e1bd.png 22dd268ace5f1a50e.png 378677d2ac3c9fe6c.png

Giá: 1tr100k card . 750k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793