kiếm lv 116 vk 13 3m12 full 8 . set 9x học 8 stn yoroi tl5 . sói lv100 cs tạm ( tc cm mp kháng ) ftb dư 4m yên max skill 10x


Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 550k card . 380k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793