kiếm lv 103 4m14 cả vk 3m15 3m12 . gt tl7 vk tl6 giày bùa bội nhẫn dây chuyền tl4 yoroi tl6 . học 8 stn 1 bánh bh . siêu xe 4 sao cs tạm ( cm né hp gst ) ftb tl2442


Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 1tr card . 700k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793