thông tin liên hệ : sđt 0968995793

tk ví điện tử . tkcr : t241295 / tcsr : tung241295 / tsr : tung241295 / ví momo : 0968995793
ATM VietComBank : stk 0031000270832 . Chủ thẻ : Nguyen Xuan Tung , chi nhánh : hải phòng