cung lv90 full 8 cả vk 4m12 . yoroi tl2 . sói 5 sao cs ngon ( 2cm gst kháng ) ftb tl2222 dư 125m yên


Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 400k card . 280k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793