cung lv 91 5m12 cả vk 2m11 3m8 . sói lv1 cs ngon ( 2cm né kháng ) 2tb đang làm nv lv63


Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

104d1a0df527f389e.png 2271230520c3931b6.png 3f5c14106bacf6432.png

Giá: 250k card . 180k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793