cung lv 80 7m14 cả vk 3m12 . set 6x gt tl5 yoroi tl 3 học 8 stn . sói lv 100 cs ngon ( gst tc hp mp ) ftb tl 2332 dư 78m yên


Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

1acaef04ccf0a2ffc.png 28e339f3c179c71cc.png 3645f788a1967884c.png

Giá: 800k card . 550k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793