cung lv 79 2m14 cả vk full 12 1m11 . gt tl2 vk tl4 yoroi tl4 học 4 sách . sói 2 sao lv100 cs ngon ( gst tc cm kháng ) ftb tl2521


Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 500k card . 350k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793