cung lv 78 2m13 cả vk 1m14 2m12 5m8 . yoroi tl 4 học 8 stn 10 bánh băng hoả ( vip ) . sói 2 sao cs tạm ( tc cm gst kháng ) ftb dư 6m yên


Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793