cung lv 71 full 12 cả vk . gt vk tl6 giày quần tl4 yoroi tl 2 học 8 stn 3 bánh . sói 2 sao cs tạm ( 2 kháng tc né ) ftb tl 2154 dư 16m yên


Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793

Giá: 350k card . 250k tkcr/tcsr/atm

Liên hệ mua nick: Nguyễn Xuân Tùng - 0968995793